Uncategorized

Det du må huske på når du skal velge en alkoholmåler for hjemmebruk

Det finnes mange gode promillemålere å velge mellom på markedet, og i mange situasjoner kan det være enten praktisk eller underholdende å ha tilgang til en alkoholmåler. Det finnes utstyr i vidt forskjellige prisklasser, så det er greit å sette seg inn i de forskjellige alternativene før du handler.

Forskjellen mellom promillemålere i ulike prisklasser

Innenfor kategorien elektroniske alkoholmåler finnes det flere underkategorier. I tillegg er det også mulig å velge engangstester, som er basert på krystaller som skifter farger. De mer relevante elektroniske promillemålerne kan inndeles grovt i tre kategorier:

  • Enkle målere som er basert på halvledersensorer. Denne teknologien er enkel,  og har sine begrensninger når det gjelder både korrekt deteksjon, nøyaktighet og jevne målinger over tid. Derfor er denne kategorien målere kanskje mest tiltenkt deg som trenger en morsom dings som kan gi et hint om promillen
  • Promillemålere for hjemmebruk, som er basert på brenselcelleteknologi. Disse målerne bygger på samme komponent, en brenselcelle, som politiets målere inneholder. Samtidig er de enklere brenselcellemålerne tilpasset privat bruk, med tanke på for eksempel kapasitet og hygiene.
  • De mer kostbare promillemålerne er tiltenkt profesjonelle brukere, myndigheter og organisasjoner. De er fortsatt basert på brenselceller, men kan ha høyere kapasitet, enklere bruk av munnstykker og andre tidsbesparende funksjoner.

Det er sannsynligvis den midterste kategorien, det vil si enkle promillemålere med brenselcelle, som har høyest nytteverdi for en privatperson.

Mer om promillemåler for hjemmebruk

Promillemålere med halvledersensor kan i noen tilfeller reagere på helt andre stoffer enn alkohol, noe som er enda et argument for at de kun bør benyttes som en morsom dings. Alkomålerne med brenselcelle har en helt annen nøyaktighet, forutsatt at de benyttes på en korrekt måte.

Til å begynne med er det viktig å følge målerens instruksjoner som gjelder hvordan testen skal gjennomføres. Det er for eksempel ikke anbefalt å benytte promillemåleren direkte etter inntak av alkohol, det kan til og med skade sensoren. Forklaringen er relativt enkel: en promillemåler beregner alkoholinnholdet i utåndingsluften, og regner så om den til et antatt nivå i blodet. Det forutsetter likevel at alkoholen faktisk er i blodet. Hvis du tar en slurk alkohol, og så umiddelbart puster inn i en promillemåler, vil avlesningen ikke være korrekt. Dessuten er brenselcellene kalibrert for å håndtere alkoholmengder som er typiske for nivåene i utåndingsluft, og derfor vil høyere alkoholnivåer fra alkohol i munnen i ekstreme tilfeller kunne skade sensoren.

Husk også på at promillemålere med brenselcelle trenger kalibrering og vedlikehold for å levere nøyaktige resultater over tid. Det anbefales å kalibrere promillemåleren med for eksempel enten ett eller to års mellomrom, se apparatets brukerveiledning for nøyaktige instruksjoner.

Til slutt er det viktig å være klar over alkomåleres begrensninger. En måler av høy kvalitet, som også er godt kalibrert og vedlikeholdt, vil gi et godt estimat av alkoholnivået i blodet. Samtidig har du alltid et eget ansvar når det gjelder å vurder egen egnethet til å for eksempel kjøre bil, og det gjelder selvfølgelig også hvis promillemåleren viser en verdi som er lavere enn lovens krav.

You may also like