Uncategorized

Derfor bør man videreutdanne seg som styremedlem

Som et styremedlem har man ofte ansvaret for å ta kloke og innovative beslutninger. Disse beslutningene bør alltid tas på grunnlag av omfattende kunnskap og erfaring. Verden endrer seg hele tiden, gamle strukturer nedbrytes, og bli erstattet med nye. Hvis man skal henge med, så gjelder det både å sørge for at man får erfaring, men også at man tilegner seg ny kunnskap på området. Derfor er det en god ide å videreutdanne seg med jevne mellomrom, i løpet av en karriere. Scandinavian Executive Institute har derfor skreddersydd en utdannelse for styremedlemmer. Gjennom utdannelsen får man konkrete verktøyer til hvordan man kan utvikle strategi- og målplaner for bedriften, sånn at disse kan bidra til vekst. Utdannelsen har et stort fokus på læring gjennom bruk av relevante cases og modeller, sånn at utdannelsen blir så nær virkeligheten som mulig.

Bli et verdifullt styremedlem

En utdannelse i styrearbeid kan gjør slik at man blir et svært verdifullt medlem i styret. Når man videreutdanner seg, så får man noen unike kunnskaper og kompetanser som ikke mange andre har. Dette gjør at man kan bidra til å skape vekst i bedriften, og komme med nye ideer og forslag. Det vil alltid være en god investering med videreutdannelse i det lange løp. Arbeidsmarkedet og da særlig toppjobbene er preget av stor konkurranse, og det gjelder derfor å ha noe som gjør at man skiller seg ut på en positiv måte. Dette kan selvfølgelig være lang erfaring fra en anerkjent bedrift eller organisasjon, men hvis det står mellom mange kandidater med lang erfaring, så kan altså en videreutdannelse vise at man har det lille ekstra. Dette kan være noen kompetanser som gjør at man er rustet til å kunne utvikle bedriften videre. Dessuten er det et viktig signal og sende ut til en potensiell arbeidsgiver, fordi det viser at man har vilje til å bli bedre. Det er kanskje mange som tror at de er ferdigutdannet, men sannheten er ofte den at man faktisk aldri lærer alt. Derfor er videreutdannelse en fornuftig og klok investering hvis man tenker langsiktig.

You may also like