Dekor

Ukurante vindu til glede og besvær

Vindu kommer stort sett i standardmål i ulike størrelser, men kan også lages i ukurante størrelser og fasonger på bestilling. Noen ganger kommer man over bygg som skal restaureres eller nybygg hvor arkitekten har fått lov til å være veldig kreativ ved utformingen av bygget. Noe som igjen skaper en situasjon hvor standardiserte mål ikke lenger er egnet til formålet. Da er det man får behov for å tenke utenfor boksen.

Det kan være man ønsker runde vinduer eller vinduer som skrår i en eller annen retning. Eller at man ønsker å nærmest å ha hele glassvegger som vindu, for å få mye dagslys inn i bygget, eller for å få en usedvanlig flott utsikt ut av bygget. Mulighetene for hvordan og hvorfor er utallige.

En av fordelene er at man da får et bygg som skiller seg ut i mengden, eller at man får muligheten til å ta godt vare på noe som har en historisk verdi.

Det finnes heldigvis mange ulike leverandører av glass og vindu som evner å levere veldig unike løsninger av vinduer.

Det som kan være utfordrende når man lager bygg som er unike, er at tilpassingen av andre elementer av bygget må også vike fra sine standardløsninger og standardmål. Det kan være at man må skaffe dører og kledningsmateriale som står i stil med resten av bygget, og dermed fraviker masseproduserte produkter. Det kan være at romløsningene krever utradisjonelle løsninger på bad og kjøkken. Alt må passe sammen, og stå i stil.

Går vi tilbake til de ukurante vinduene vi nevnte litt lengre opp i teksten vil de igjen kreve at gardiner og solskjerming også blir laget etter ustandardiserte mål.

Heldigvis får man laget det meste på mål. Ett eksempel er rullegardin på mål. Et annet eksempel er gardiner som sys etter hvordan man har formet vinduet.

Som sagt, alt er heldigvis mulig selv om man må gå utradisjonelt til verks.

You may also like