Anbefalinger

Slik designer norske entreprenørselskaper flotte utearealer

Mange norske entreprenørselskaper har fått merke ringvirkningene av den såkalte «dyrtiden», ikke minst når det gjelder redusert aktivitet innenfor oppføring av nye boliger. Samtidig er det heldigvis fortsatt en god del aktivitet innenfor anleggsektoren, særlig når det gjelder større infrastrukturprosjekter. Selv om det noen ganger er ulike utenlandske aktører som blir tildelt store prosjekter, er det ofte norske underleverandører som gjør mye av jobben.

Effektiv drift av anleggsmaskiner er avgjørende

Ingen entreprenørselskaper kan levere gode tjenester uten maskiner, og effektiv drift av anleggsmaskiner er derfor avgjørende for resultatet. I tillegg utsettes anleggsmaskiner for mye slitasje, noe som fører til at entreprenørene må ha gode ordninger for innkjøp av reservedeler – du får ikke kjøpt belter til gravemaskin hos den nærmeste jernvarebutikken.

I tillegg er det viktig for entreprenørene at maskiner benyttes på en så effektiv måte som mulig. Når hver krone teller i anbudsprosesser, er det svært viktig at man ikke sløser bort penger på maskiner som blir stående uten oppdrag. I en perfekt verden skal maskinene grave og designe uteområder så mange timer i døgnet som mulig.

Avansert teknologi bidrar til gode resultater

Selv om bruk av gravemaskin fortsatt har noen likheter med håndverksarbeid, er det også mange aspekter ved denne jobben som er preget av moderne teknologi. Bruk av GPS og laserteknologi til nøyaktig posisjonering i terrenget er et godt eksempel.

Digitale tegninger kan overføres direkte fra ingeniører og arkitekter til maskinparken på anleggsplassen. Det betyr at maskinførere kan grave og flytte masser nøyaktig som angitt i tegningene, noe som er svært tidsbesparende. Maskinføreren trenger ikke å gjette, og det er heller ikke nødvendig med kontinuerlige kontrollmålinger av resultatet.

Kombinasjonen av effektive driftsprosesser og bruk av avansert teknologi bidrar til å la norske entreprenører skape fantastiske resultater hver eneste dag. Samtidig er denne dreiningen mot teknologi også et konkurransefortrinn for norske aktører – det blir enklere å levere høy kvalitet til en fornuftig pris.

You may also like