Anbefalinger

Reparasjon og vedlikehold av luftvarmepumper

Luft til luft varmepumper er driftssikre, men til tross for dette må de vedlikeholdes regelmessig for å sikre en effektiv og energieffektiv drift. På sikt vil en luftvarmepumpe som ikke blir vedlikeholdt, slutte å fungere og trenger da omfattende reparasjoner. Ta

kontakt med din nærmeste montør og inngå en serviceavtale allerede i dag.

Reparasjon av varmepumper må alltid utføres av spesialister med spesialopplæring.

Det er en tjeneste som tilbys av nesten alle forhandlere av varmepumper. Hvis varmepumpen din har gått i stykker og ikke fungerer, kan du kontakte ekspertene i Zave, som hjelper å få varmepumpen din reparert.

Reparasjon av alle typer klimaanlegg og varmepumper utføres gratis av forhandleren i løpet av garantiperioden. Zave gir 2-5 års garanti på alle solgte varmepumper, avhengig av produsenten.

Varmepumpen blir reparert også etter at garantiperioden har gått ut, men her må eieren bære alle kostnadene selv.

Når skal en varmepumpe repareres?

Det er nødvendig å reparere klimaanlegg når den ikke fungerer, når den ikke blåser varmluft, eller når den har begynt å lage lyder som ikke har vært der før.

Regelmessig rengjøring holder varmepumpen i god stand. Det må gjøres både før oppvarmingsperioden begynner og etter det. Man må rengjøre filtrene som er plassert inne i innedelen.

Om høsten, sjekk at varmepumpens utedel er fri for løv og grener. Om vinteren må det sjekkes at utedelen er fri for snø og is. Eventuelle fremmedlegemer i varmepumpens utedel hindrer den normale driften.

Hvis pumpen ikke fungerer normalt etter rengjøring av både innedel og utedel, er det lurt å kontakte spesialister for å bestille reparasjon eller service av varmepumpen.

Service av luftvarmepumpe

Forutsetningen for en velfungerende varmepumpe er i tillegg til pumpens kvalitet også

regelmessig service som sikrer anleggets effektivitet. En regelmessig vedlikeholdt luft til luft

varmepumpe, luft til vann varmepumpe eller geotermisk varmepumpe fungerer bedre og mer effektivt, og har dessuten en lengre levetid.

Hvorfor lønner det seg å vedlikeholde varmepumpen?

Uten service vil levetiden være omtrent 40% kortere sammenlignet med en riktig vedlikeholdt

varmepumpe. Uten service kan det oppstå feil som vanligvis vises etter at garantitiden har gått ut, og forbrukeren må da bære en kostnad som er mange ganger større enn en service hadde vært. Reparasjonskostnadene for slike mulige feil kan i verste fall være de samme som det vil koste å kjøpe en ny varmepumpe, og det er derfor det er viktig å unngå slike situasjoner. Det er betydelig billigere å vedlikeholde varmepumpen enn det er å måtte betale for konsekvensene av manglende vedlikehold.

Fordelene med kvalitetsservice:

● En riktig vedlikeholdt varmepumpe eller klimaanlegg beholder den angitte kapasiteten i

mange år

● En vedlikeholdt varmepumpe fungerer alltid sparsomt og effektivt

● Service hjelper å unngå og forhindre feil

● Det er billigere å vedlikeholde varmepumpen enn å reparere feil senere

You may also like