Anbefalinger

Festivaler og andre arrangementer – effektivt renhold med spesialutstyr

I forbindelse med ulike design- og kulturarrangementer, som for eksempel festivaler eller utstillinger, er det selvfølgelig vanlig å leie inn hjelp til renhold. Samtidig kan det være lurt å ha et forhold til det mest grunnleggende når det gjelder effektiv rengjøring – slik at det blir enklere å ta beslutninger om hvilken type kompetanse og utstyr som er nødvendig.

Spesialutstyr med lavt kjemikalieforbruk

I dag vil de aller fleste rengjøringsfirmaer kunne tilby tjenester der bruken av kjemikalier er kraftig redusert. Det er ekstra viktig når det gjelder arrangementer som har en tydelig miljøprofil. Enkle grep inkluderer å bruke mikrofiberkluter istedenfor vanlige kluter og kjemikalier, men det finnes også mer spesialisert utstyr.

Noen selskaper vil for eksempel benytte seg av en varebil med vaskeanlegg, som er en mobil løsning for effektiv rengjøring av vinduer og fasader. Ved å rengjøre med ultrarent filtrert vann, blir resultatet godt selv uten kjemikalier. Slike systemer finnes også til en rekke andre formål, for eksempel rengjøring av gulv eller feiing av større arealer utendørs.

Holdningsskapende arbeid og forebyggende tiltak

Å legge til rette for effektivt renhold og en skikkelig opprydding etter et arrangement er et viktig aspekt, men hva med å prøve å redusere behovet for bruk av kostbare renholdstjenester? Det er åpenbart ikke mulig å fjerne behovet for reaktivt arbeid med rengjøring helt, men det kan være smart å tenke proaktivt i forkant av et arrangement.

Å begrense bruken av engangsartikler kan være et tiltak som reduserer mengden søppel noe, men samtidig kan det eventuelt føre til mer arbeid andre steder. God informasjon og tydelig merking av kildesorteringspunkter kan være et tiltak som gjør det enklere for gjester å faktisk rydde opp etter seg. Her er det mulig å hente inspirasjon fra andre festivaler og lignende, husk på at det er svært mange andre som står overfor akkurat de samme utfordringene – det er viktig å lære av dem.

You may also like