Anbefalinger

Entreprenørvirksomhet – det som ligger bak mye av hverdagen vår

Det moderne samfunnet er helt avhengig av en mengde komplekse forretningsprosesser, innenfor alt fra matproduksjon til underholdningsdistribusjon. Det er lett å se for seg at alt skjer digitalt eller i «skyen», men det er fortsatt en rekke svært fysiske prosesser som også er helt avgjørende for at du i det hele tatt skal komme deg på jobb, se på Netflix eller få mat på bordet.

Byplanlegging, bygging av datasentre og snømåking

Klassiske entreprenørvirksomhet, med utstyr som gravemaskiner utstyrt med profilskuffe S40, er selvfølgelig relevant også i 2023. Selv i en tid med alt mer digitalisering er det nødvendig å flytte masser, bygge og vedlikeholde.

  • Moderne byer er avhengige av velfungerende entreprenørtjenester når det gjelder både vedlikehold, ombygginger og nybygg. I dag stilles det også krav til for eksempel elektriske anleggsmaskiner.
  • Selv den såkalte skyen bygger på gigantiske serverparker og datasentre, som selvfølgelig finnes i den fysiske verden. Det blir helt enkelt ikke noen skytjenester uten at noen først graver og bygger et datasenter.
  • Om vinteren kan det være ekstra relevant å tenke på entreprenørenes rolle i snømåking og vedlikehold av veier. Du kommer ikke langt hvis veien er dekket med 40 cm nysnø.

Digitalisering og modernisering

Selv om entreprenørvirksomhet på noen områder dreier seg om akkurat det samme som for 100 år siden, er graden av digitalisering høy på andre felt. Det gjelder for eksempel planlegging, logistikk og vareflyt, i tillegg til det tekniske utstyret som benyttes i driften.

For eksempel benyttes navigasjonssystemer med GPS og andre avanserte sensorer til drift av anleggsmaskiner. Slike systemer har en svært høy nøyaktighet i alle retninger, noe som gjør det mulig å detaljstyre hvor store masser som skal fjernes eller til hvilket nivå en flate skal planeres. Slike nyvinninger fører til at også den viktige entreprenørvirksomheten blir alt mer effektiv, med digitale hjelpemidler og verktøy som kompletterer eksisterende fagkunnskap, kompetanse og erfaring fra driften.

You may also like